Customer Insight là gì? Thấu hiểu khách hàng với 3 bước phân tích Insight

Bạn muốn thúc đẩy thương hiệu của công ty, nhưng không biết làm thế nào? Bạn đã nghe nhiều người nhắc đến insight khách hàng có thể giúp chiến dịch viral marketing và tăng trưởng doanh thu. Nhưng bạn chưa biết cách nào để làm được điều đó. Customer Insight là một trong các thuật … Đọc tiếp Customer Insight là gì? Thấu hiểu khách hàng với 3 bước phân tích Insight